Godło Polski

Sylwester Karolak

Komornik Sądowy
przy Sądzie Rejonowym w Płocku

Informacje zawarte na stronie internetowej stanowią funkcję informacyjną i nie są reklamą działalności Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku Sylwestra Karolaka

Symbol sprawiedliwości, prawa i wiecznego porządku - Temida

Executio iuris non habet iniuriam

Egzekwowanie prawa nie jest bezprawiem

Usługi komornicze - Sylwester Karolak

Komornik jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy Sądzie Rejonowym. Komornik jest organem władzy publicznej w zakresie wykonywania czynności w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym. Stosownie do treści art. 3 i 4 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771) komornikowi powierza się następujące zadania:

Paragraf

Egzekucja roszczeń pieniężnych

Paragraf

Egzekucja roszczeń niepieniężnych

Paragraf

Zabezpieczenie roszczeń

Paragraf

Spis inwentarza

Paragraf

Sporządzanie protokołu stanu faktycznego

Paragraf

Doręczanie korespondencji sądowej

Paragraf

Sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami

Paragraf

Wykonywanie zadań określonych w innych ustawach

Właściwość terytorialna

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Płocku Sylwester Karolak działa na obszarze swojego rewiru, którym jest obszar właściwości Sądu Rejonowego w Płocku i obejmuje teren gminy miasta Płock oraz gmin: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Mała Wieś, Radzanowo, Słupno, Stara Biała, Staroźreby i Wyszogród.

Ponadto stosownie do treści art. 10 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. 2018 poz. 771), w sprawach, o których mowa w art. 3 ust. 3 pkt 1–2a, wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości sądu apelacyjnego, na którym znajduje się siedziba kancelarii komornika właściwego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, z wyjątkiem spraw:

  1. o egzekucję z nieruchomości;
  2. o wydanie nieruchomości;
  3. o wprowadzenie w posiadanie nieruchomości;
  4. o opróżnienie pomieszczeń, w tym lokali mieszkalnych, z osób lub rzeczy;
  5. w których przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio

Wierzyciel ma prawo wyboru komornika sądowego Sylwestra Karolaka do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi obejmującego swoim obszarem właściwości Sądy Okręgowe w:

Płocku - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Gostyninie, Mławie, Płocku, Płońsku, Sierpcu, Sochaczewie i Żyrardowie

Kaliszu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Jarocinie, Kaliszu, Kępnie, Krotoszynie, Ostrowie Wielkopolskim, Ostrzeszowie i Pleszewie

Łodzi - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych: w Brzezinach, Kutnie, Łęczycy, dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, w Łowiczu, Pabianicach, Rawie Mazowieckiej, Skierniewicach i Zgierzu

Piotrkowie Trybunalskim - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Bełchatowie, Opocznie, Piotrkowie Trybunalskim, Radomsku i Tomaszowie Mazowieckim

Sieradzu - obejmujący obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Łasku, Sieradzu, Wieluniu i Zduńskiej Woli

Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika (art. 10 ust. 3 Ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych).

W razie wątpliwości oraz szczegółowych pytań dotyczących właściwości terytorialnej zapraszam do kontaktu telefonicznego z kancelarią komornika.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w PłockuSylwester Karolak

Jestem absolwentem Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Stanisława Małachowskiego w Płocku. Ukończyłem Administrację na WPiA Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Prawo na WPiA Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W mojej codziennej pracy przyświecają mi słowa:

Żadne zadanie nie jest szczególnie trudne, jeśli podzielisz je na mniejsze podzadania.

Henry Ford

Doświadczenie zawodowe

Doświadczenie zawodowe w egzekucji sądowej zdobywam już od 2009r. Decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 21-11-2022r. zostałem powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Płocku.

Posiadam odpowiednie kompetencje oraz wiedzę merytoryczną i praktyczną do pełnienia funkcji Komornika Sądowego. W swojej pracy do każdej prowadzonej sprawy podchodzę indywidualnie co daje gwarancje rzetelnego i skutecznego prowadzenia postępowań egzekucyjnych.

Najczęściej zadawane pytania komornikowi